Χαρτογράφηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Εργασίας και Μέριμνας στην Κύπρο: Διαθεσιμότητα, Προκλήσεις και Προοπτικές

«Χαρτογράφηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Εργασίας και Μέριμνας στην Κύπρο:
Διαθεσιμότητα, Προκλήσεις και Προοπτικές»
Φάση Α’: Παιδοκομικοί Σταθμοί και Κέντρα Προστασίας και Φροντίδας Παιδιών

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), σας παρουσίαζει τα αποτελεσμάτα της μελέτης με θέμα «Χαρτογράφηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Εργασίας και Μέριμνας στην Κύπρο: Διαθεσιμότητα, Προκλήσεις και Προοπτικές. Φάση Α’: Παιδοκομικοί Σταθμοί και Κέντρα Προστασίας και Φροντίδας Παιδιών». Η μελέτη ανατέθηκε από το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ με την στήριξη του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και την Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ).

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της μελέτης έγιναν με προσωπικές εις βάθους συνεντεύξεις με κοινωνικούς εταίρους και προσωπικότητες που ασχολούνται με τα θέματα προστασίας και φροντίδας παιδιών, με ποσοτική έρευνα τύπου survey με διευθύνσεις παιδοκομικών σταθμών – Παγκύπρια κάλυψη, με ποσοτική έρευνα τύπου survey με γονείς με παιδιά σε δομές φροντίδας – Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα και Πάφος και έρευνα γραφείου. Συμμετοχή στην έρευνα είχαν σαράντα-δύο (42) παιδοκομικοί σταθμοί (20 Λευκωσία, 10 Λεμεσός, 5 Λάρνακα, 4 Πάφος & 3 Αμμόχωστος), εβδομήντα-δύο (72) γονείς με παιδιά σε δομές φροντίδας (29 Λευκωσία, 13 Λάρνακα, 17 Λεμεσός & 13 Πάφος), και έντεκα (11) προσωπικές συνεντεύξεις με αντιπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και Ανεξάρτητων Αρχών.

Για να διαβάσετε τα συνοπτικά αποτελέσματα της μελέτης, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για να διαβάσετε την μελέτη, παρακαλώ πατήστε εδώ.