Βασικές δεξιότητες μέσω του εθελοντισμού για τους νέους και τους καθοδηγητές εθελοντισμού

Βασικές δεξιότητες
μέσω του εθελοντισμού για τους νέους
και τους καθοδηγητές εθελοντισμού

Σας παρουσιάζουμε τα ευρήματα της τελικής μελέτης με τίτλο «Βασικές δεξιότητες μέσω του εθελοντισμού για τους νέους και τους καθοδηγητές εθελοντισμού». Η μελέτη διεξήχθη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο ‘Junior Citizens through Volunteering (JuCiVol)’.
Το JuCiVol στόχο έχει την ενδυνάμωση της κουλτούρας των δημοκρατικών αξιών και βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση για την ενεργή συμμετοχή των νέων στα κοινά.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ σε συνεργασία με αλλά τέσσερα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ινστιτούτα από την Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Σλοβενία.
Για να κατεβάσετε την μελέτη στα αγγλικά, παρακαλώ πατήστε εδώ.