Ερευνητική μελέτη για την ένταξη των μεταναστών και την εθνοτική ποικιλομορφία στις ΜμΕ.

Ερευνητική μελέτη για την ένταξη των μεταναστών
και την εθνοτική ποικιλομορφία στις ΜμΕ.
Συγκριτική ανάλυση σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες:
Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Δανία

Σας παρουσιάζουμε τα ευρήματα της έρευνας με τίτλο «Μια ερευνητική μελέτη για την ένταξη των μεταναστών και την εθνοτική ποικιλομορφία στις ΜμΕ. Συγκριτική ανάλυση σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Δανία». Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Εκπαιδεύοντας τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Εθνοτική Ποικιλομορφία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (MigrAID)».

Το MigrAID χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) δια Βίου Μάθησης και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ).

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε συνεργασία με άλλα επτά ερευνητικά και ακαδημαϊκά ινστιτούτα σε πέντε Κράτη Μέλη της ΕΕ: Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Δανία.

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται η προώθηση και ένταξη των μεταναστών στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Για να κατεβάσετε την έκθεση στην αγγλική γλώσσα πατήστε εδώ.