Κατευθυντήριες γραμμές για νέους και για καθοδηγητές στον εθελοντισμό

Κατευθυντήριες γραμμές για νέους και για καθοδηγητές στον εθελοντισμό

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ‘Junior Citizens through Volunteering (JuCiVol)’, που στόχο έχει την ενδυνάμωση της κουλτούρας των δημοκρατικών αξιών και βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση για την ενεργή συμμετοχή των νέων στα κοινά έχει εκπόνηση τις κατευθυντήριες γραμμές για νέους και για καθοδηγητές στον εθελοντισμό.

Ο συντονιστής του προγράμματος ήταν το Universidad de Burgos (UBU) από την Ισπανία ενώ οι υπόλοιποι εταίροι του προγράμματος είναι ήταν το Institut de Recherche et d’Information sur le Volontariat (iriv) από την Γαλλία, το Ente di Ricerca e Formazione (ERIFO) από Ιταλία, το Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC-SAZU) από Σλοβενία και το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (INEK-ΠEO).
Το έργο διήρκησε από τον Δεκέμβριο 2016 μέχρι τον Νοέμβριο 2018.

Για να κατεβάσετε τις Κατευθυντήριες γραμμές για νέους στον εθελοντισμό, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε τις Κατευθυντήριες γραμμές για καθοδηγητές στον εθελοντισμό, παρακαλώ πατήστε εδώ.