Εγχειρίδιο για τεκμηρίωση των πολλαπλών διακρίσεων και των συνέπειων τους στην καθημερινή ζωή

Εγχειρίδιο για τεκμηρίωση των πολλαπλών διακρίσεων
και των συνέπειων τους στην καθημερινή ζωή

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) σε συνεργασία με την Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) στα πλαίσια του κοινού προγράμματος των διοργανωτών ‘Δράση Ενάντια στις Διακρίσεις: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Δραστηριότητες Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης του Κοινού’, έχει δημοσίευση το εγχειρίδιο «Τεκμηρίωση των πολλαπλών διακρίσεων και των συνέπειων τους στην καθημερινή ζωή».

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROGRESS – το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και Αλληλεγγύη. Το έργο υλοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο 2014 μέχρι τον Οκτώβριο 2015.

Για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο, παρακαλώ πατήστε εδώ.