ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ EUROFOUND

Νέα δημοσίευση Eurofound – Εργασιακή Αλλαγή και Μισθολογική Ανισότητα: Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης Δουλειών 2017

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για...

Νέα δημοσίευση Eurofound – Προς μια Ηλικιακά Φιλόξενη Ευρώπη: Μία Προοπτική Εργασίας καθ’ όλη...

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για...

Νέα δημοσίευση Eurofound – Διαβίωση και Εργασία στην Ευρώπη 2016

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για...

Νέα δημοσίευση Eurofound – Οι Οικογένειες στην Οικονομική Κρίση: Αλλαγές στα Μέτρα Πολιτικής στην...

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για...

Νέα δημοσίευση Eurofound – Πτυχές των Μισθολογικών Ανισοτήτων και Απασχόλησης στην Ευρώπη πριν και...

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) έχουν δημοσιεύσει από...

Νέα δημοσίευση Eurofound – Εργασία Ανεξαρτήτου Τόπου και Χρόνου: Οι Επιπτώσεις στον Κόσμο της...

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) έχουν δημοσιεύσει από...

Νέα δημοσίευση Eurofound – Θεσμοθετημένοι Κατώτατοι Μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2017

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για...

Νέα δημοσίευση Eurofound – Μεταβαλλόμενοι Χώροι Εργασίας: Μεσοπρόθεσμες Αξιολογήσεις Καριέρας και Εσωτερική Κινητικότητα

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για...

Νέα δημοσίευση Eurofound – Παροχή Νοσοκομειακών Υπηρεσιών: Μεγαλύτερος Ρόλος για τον Ιδιωτικό Τομέα;

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση «Παροχή...

Νέα δημοσίευση Eurofound – Προσεγγίσεις για την ένταξη των προσφύγων και των αιτητών ασύλου...

Σας πληροφορούμε ότι το  ​Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)  έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για...