ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ EUROFOUND

Νέα Δημοσίευση Eurofound – Συνθήκες εργασίας των εργαζομένων διαφορετικών ηλικιών

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση «Συνθήκες...

Νέα Δημοσίευση Eurofound – Έρευνα για την Ποιότητα Ζωής στην Ευρώπη 2016 – Συνοπτική...

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση «Έρευνα...

Νέα Δημοσίευση Eurofound – Οίκοι Ευγηρίας για τους Ευρωπαίους. Δημόσιοι, κερδοσκοπικοί και μη-κερδοσκοπικοί Παροχής...

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση «Οίκοι...

Νέα Δημοσίευση Eurofound – Μακροχρόνια Άνεργοι Νέοι: Χαρακτηριστικά και Μέτρα Πολιτικής

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για...

Νέα Δημοσίευση Eurofound – Διερευνώντας την Αυτο-Απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για...

Νέα Δημοσίευση Eurofound – Πρότυπα Χρόνου Εργασίας για Βιώσιμη Εργασία

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για...

Νέα Δημοσίευση Eurofound – Φτώχεια των Εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κρίση

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για...

Νέα Δημοσίευση Eurofound – Εξελίξεις για το Χρόνο Εργασίας 2015 -2016

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για...

Νέα Δημοσίευση Eurofound – Η Τάση Σύγκλισης του Χρόνου Εργασίας Ανάμεσα στα 28...

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του το άρθρο «Η...

Νέα Δημοσίευση Eurofound – Εκτίμηση της Υποτονικής Κατάστασης της Αγοράς Εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για...