Πρόγραμμα ‘Δράση Ενάντια στις Διακρίσεις: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Δραστηριότητες Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης του Κοινού’

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος με τίτλο ‘Action Against Discrimination: Capacity Building and Awareness Raising Activities’, το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος PROGRESS. Το Έργο έχει διάρκεια ενός χρόνου και η Κοινοπραξία του αποτελείται από το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), συντονιστής του Έργου, και την Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), συνεργάτες.
Ο απώτερος σκοπός του Έργου είναι να συμβάλει στην εφαρμογή της αρχής της μη-διάκρισης στον τόπο μας όπου παρατηρείται ένα τεράστιο κενό, κι αυτό παρά τα εμφανή βήματα προόδου που έχουν γίνει στο νομοθετικό επίπεδο. H εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης στον εργασιακό χώρο, ο οποίος γίνεται ολοένα και πιο ποικιλόμορφος, είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η κοινωνία σε σχέση με τα εργασιακά θέματα. Γι αυτό, η Κοινοπραξία αυτή δίνει ιδιαίτερη έμφαση έτσι ώστε να ενθαρρύνει την ίση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων και να μειώσει, όσο το δυνατό, το χάσμα μεταξύ εφαρμογής και νομοθετικού πλαισίου. Οι αντικειμενικοί σκοποί του Έργου είναι συνυφασμένοι μ’ αυτό το συλλογισμό και καθορίζονται ως εξής: (1) η ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και αμοιβαίας μάθησης μεταξύ Ευρωπαίων και ντόπιων εμπειρογνωμόνων, κυβερνητικών στελεχών, συνδικαλιστών και εργοδοτών, (2) η προώθηση της αρχής της μη-διάκρισης στις πρακτικές των οργανισμών και επιχειρήσεων, (3) η βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών που ασχολούνται με τη διαχείριση της διαφορετικότητας και ποικιλομορφίας, (4) η παραγωγή ερευνητικής γνώσης γύρω από το θέμα των πολλαπλών διακρίσεων και (5) η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τα θέματα και τις επιπτώσεις των διακρίσεων.
Το Έργο εφαρμόζει μια σειρά ποικίλων δράσεων, οι οποίες απευθύνονται σε διαφορετικά ακροατήρια, αναλόγως. Στην πρώτη φάση, θα διοργανωθεί μια Εθνική Διάσκεψη, με προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες από την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα έχει δύο άξονες επικέντρωσης: (1) τη στρατηγική για την εφαρμογή της αρχής της μη-διάκρισης στις πολιτικές και στη δημόσια δράση (discrimination mainstreaming) και (2) τη διαχείριση της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. Παράλληλα, την ίδια περίοδο θα εφαρμοστούν δύο διαφορετικά βιωματικά εργαστήρια βασισμένα στους ίδιους άξονες, τα οποία θα απευθύνονται σε εκτελεστικά στελέχη κυβερνητικών υπηρεσιών και κοινωνικών εταίρων και σε συνδικαλιστικά στελέχη και σε επαγγελματίες του ιδιωτικού και δημόσιου, αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική ομάδα του Έργου θα συντάξει δύο σχετικά Εγχειρίδια και θα τα διανέμει σε ένα ευρύτερο ακροατήριο.
Το θέμα των πολλαπλών διακρίσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της δεύτερης φάσης του Έργου. Η επιστημονική ομάδα θα εκπονήσει ένα ερευνητικό έργο εκστρατεύοντας ποιοτικές μεθόδους έρευνας – προσωπικές εις βάθους συνεντεύξεις, ποιοτικά ερωτηματολόγια και ομάδες εστίασης – με διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις. Ο σκοπός είναι η καταγραφή των εμπειριών των ατόμων που υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις και οι επιπτώσεις των διακρίσεων αυτών στις καθημερινές τους ζωές. Επιπρόσθετα, η έρευνα φιλοδοξεί να διερευνήσει τις εμπειρίες, σκέψεις και απόψεις των επαγγελματιών που εργάζονται είτε άμεσα με άτομα που βιώνουν πολλαπλές εμπειρίες είτε έμμεσα με την εφαρμογή πολιτικής στα θέματα των διακρίσεων. Παράλληλα, θα αναβαθμιστεί ένας υφιστάμενος διαδικτυακός μηχανισμός αναφοράς (RADIAlert) όπου τα άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις, ρατσισμό και ρατσιστική βία, ή άλλοι μάρτυρες τέτοιων φαινομένων, θα μπορούν να καταγγέλλουν τέτοια φαινόμενα και αν το επιθυμούν να λαμβάνουν βοήθεια διεκδικώντας τα δικαιώματά τους.
Στην τελευταία φάση του Έργου εφαρμόζεται μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού για τα θέματα των διακρίσεων. Η εκστρατεία επικεντρώνεται τόσο στη σημασία της ισότητας και των μη-διακρίσεων όσο και στα εμπόδια των διακριτικών συμπεριφορών, πρακτικών και στάσεων που επηρεάζουν τόσο την κοινωνία, γενικά, όσο και τα άτομα, συγκεκριμένα. Η εκστρατεία αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβάνονται (1) στήσιμο ενημερωτικών περιπτέρων σε δημόσιους χώρους, (2) ενημέρωση εργαζομένων και εργοδοτών στους χώρους εργασίας, (3) προώθηση θετικών μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και (4) ενίσχυση του αντιραστιστικού φεστιβάλ Rainbow, το οποίο διοργανώνεται ετήσια από την ΚΙΣΑ τα τελευταία 14 χρόνια, με τη συμμετοχή περισσοτέρων οργανώσεων και τον εμπλουτισμό του προγράμματος με σχετικές διαλέξεις, πολιτισμικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και προβολές ταινιών.