Το μέλλον της χώρας μας έχει σημασία – οι κοινωνικοί φορείς παίρνουν το λόγο

«Το μέλλον της χώρας μας έχει σημασία – οι κοινωνικοί φορείς παίρνουν το λόγο»

Το Κυπριακό είναι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα το οποίο συνιστά το μεγαλύτερο εμπόδιο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Κυπριακού λαού στο σύνολο του. Αν υπάρχει μια κοινά αποδεκτή άποψη στην Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή κοινότητα, αυτή είναι ότι η μακρά διάρκεια του Κυπριακού προβλήματος περιορίζει τη χώρα σε κατάσταση παρατεταμένης προσωρινότητας. Μεγάλα αναπτυξιακά έργα, είτε στοχεύουν στη βελτίωση της υποδομής της χώρας, στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πόλης ή ενός ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού, στη συστηματική ενασχόληση με τους φυσικούς πόρους του νησιού ή στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής σε συνεργασία με τα οικολογικά χαρακτηριστικά του νησιού, παραμένουν στα χαρτιά ή εφαρμόζονται αποσπασματικά ή ακόμα και με τρόπο που είναι αμφιλεγόμενος.
Αναμφισβήτητα, η επιμονή του Κυπριακού προβλήματος και της γραμμής της διχοτόμησης αποτελεί ένα μεγάλο αν όχι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αναπτυξιακή δυναμική του νησιού. Η σχετικά σταθερή αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας των δύο κοινοτήτων από το 1974 και μετά έχει επισκιάσει αυτή την επιμονή. Ωστόσο, η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων υπενθυμίζει πόσο σημαντική για την ανάπτυξη μια ενωμένη Κύπρος και πόσο εύθραυστη είναι η οικονομική πρόοδος όσο η χώρα είναι διχοτομημένη. Τις τελευταίες δεκαετίες αμέτρητοι κύκλοι διαπραγματεύσεων δεν έχουν καταλήξει σε εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκει να αντιμετωπίσει μια αδυναμία των προηγούμενων κύκλων διαπραγματεύσεων: την απουσία κινητικότητας από πλευράς των κοινωνικών φορέων. Μέσα από μια συμμετοχική προσέγγιση, επιδιώκει την εμπλοκή των κοινωνικών φορέων, ομάδων και κινήσεων σε ένα δημοκρατικό διάλογο αναφορικά με τις κοινωνικές και οικονομικές αξιώσεις μιας κοινωνικά δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης λύσης.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους κοινωνικούς φορείς να συμμετάσχουν συλλογικά (Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι με μια φωνή) και μέσα από έναν οργανωμένο και συντεταγμένο τρόπο (στο πλαίσιο μιας δομημένες διαδικασίας) στην προσπάθεια για λύση του Κυπριακού προβλήματος. Σκοπός μας είναι Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι με μια φωνή να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση της ειρήνης και τη λύση του Κυπριακού προβλήματος στο πλαίσιο ενός διαρθρωμένου διαλόγου αναφορικά με την κοινωνική και οικονομική συνοχή σε μια μελλοντική ενωμένη Κύπρο.
Στο έργο αυτό συνεργάζονται το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), H Ομοσπονδία Επαναστατικών Εργατικών Συνδικάτων DEVIS και η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ).
Το έργο ξεκίνησε στις 18 Απρίλιου 2014 και ολοκληρώθηκε στις 29 Ιανουάριου 2016. Το έργο χρηματοδοτείται από τα EEA Grants και την Κυπριακή Δημοκρατία.