Παρουσίαση της «Έκθεσης για την Οικονομία και την Απασχόληση 2018»

Παρουσιάστηκε στις 12 Δεκεμβρίου, η Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2018 του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ στην παρουσία του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Kύριου Δημήτρη Χριστόφια καθώς και στελεχών της ΠΕΟ, εκπροσώπων οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, κομμάτων, δημόσιων υπηρεσιών και πολλών άλλων κοινωνικών και πολιτικών οργανώσεων.

Η Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση του 2018, πέραν από τους σχετικούς με το ΑΕΠ, τους μισθούς, την απασχόληση, την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις, εξετάζει την προσαρμογή της οικονομίας μετά το μνημόνιο, τη διανομή του εισοδήματος, τους δείκτες φτώχειας και υλικής στέρησης. Η έκθεση εξετάζει επίσης τα δημόσια οικονομικά, το δημόσιο χρέος και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

Το άνοιγμα της εκδήλωσης παρουσίασης της «Έκθεσης για την Οικονομία και Απασχόληση 2018» έγινε από  τον Πάμπη Κυρίτση, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΝΕΚ και Γ.Γ. της ΠΕΟ, ενώ τα βασικά συμπεράσματα της Έκθεσης παρουσίασε ο Ηλίας Ιωακείμογλου, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ.

Για  να διαβάσετε το καλωσόρισμα από το Γενικό Διευθυντή του ΙΝΕΚ ΠΕΟ Παύλο Καλοσυνάτο, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε το άνοιγμα από το Γ.Γ της ΠΕΟ και Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ Πάμπη Κυρίτση, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την Έκθεση για την Οικονομία και Απασχόληση του 2018, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβασετε τα βασικά ευρήματα της Έκθεσης, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να δειτε την παρουσιαση του Ηλία Ιωακείμογλου, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες: 22877673