Διαδικτυακή παρουσίαση της «Έκθεσης για την Οικονομία και την Απασχόληση 2021»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2021
19 Μαρτίου 2021, Λευκωσία

Παρουσιάστηκε σήμερα, 16 Φεβρουαρίου 2022, σε διαδικτυακό περιβάλλον η ετήσια Έκθεση για την Οικονομία και Απασχόληση 2021 του Ινστιτούτου εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ). Τα βασικά συμπεράσματα της Έκθεσης παρουσίασε ο Ηλίας Ιωακείμογλου, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου και υπεύθυνος της ομάδας εκπόνησης της έκθεσης, ενώ ομιλία για τη συνδικαλιστική διάσταση των συμπερασμάτων της Έκθεσης μίλησε η νέα Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ και ως εκ τούτου και νέα Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.
Η ετήσια έκθεση του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ για την οικονομία και την απασχόληση εκπονήθηκε φέτος σε μια συγκυρία κατά την οποία η επιδημία έχει λάβει μια πιο ήπια μορφή παρόλο που δεν λείπουν οι αβεβαιότητες για την μελλοντική εξέλιξη της πανδημίας και για την επικινδυνότητα των μεταλλάξεων του ιού. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η οικονομία έχει επανέλθει κοντά στους κανονικούς της ρυθμούς και είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν στο μέλλον οι κυβερνήσεις θα θελήσουν να περιορίσουν και πάλι την παραγωγή όπως το έκαναν το 2020.
Η ανάλυση που παρουσιάζουμε στην φετινή έκθεση για την οικονομία και την απασχόληση, εξετάζει με μεγαλύτερη έμφαση τα μεγέθη που ενδιαφέρουν τους μισθωτούς: όχι μόνο τους μισθούς αλλά και την απασχόληση και την ανεργία, την υποαπασχόληση, την ανεργία μακράς διαρκείας, την προσωρινή απασχόληση, τις εισοδηματικές ανισότητες, την υλική στέρηση, και τους δείκτες φτώχειας. Στα δύο τελευταία κεφάλαια εξετάζουμε την πορεία της κυπριακής οικονομίας κατά το 2020-2021, αλλά και σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ποιες είναι οι κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας.
Αποτελεί βασικό συμπέρασμα της φετινής μας έκθεσης, ότι η επαναφορά των εισοδημάτων της εργασίας στα προηγούμενα επίπεδά τους, του 2019, δεν έχει ολοκληρωθεί, και ότι το μερίδιο του προϊόντος που ιδιοποιείται ο κόσμος της εργασίας είναι σε σημείο χαμηλότερο από όσο ήταν πριν την πανδημία και ταυτοχρόνως στο χαμηλότερο σημείο του από το 1995.
Επομένως, η έξοδος από την μεγάλη ύφεση του 2020, πραγματοποιείται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, με υποτίμηση της εργασίας, η οποία προστίθεται στην υποτίμηση της εργασίας των ετών 2013-2015. Παρόλα αυτά, η διαδικασία προσαρμογής της οικονομίας μετά την κρίση του 2020 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και η ολική επαναφορά των μισθών στο προηγούμενο επίπεδό τους και ίσως σε υψηλότερο παραμένει διαδικασία ανοιχτή στις διεκδικήσεις του κόσμου της εργασίας και στον ταξικό συσχετισμό δυνάμεων.
Με αφετηρία το γεγονός της επιδείνωσης των αποδοχών από εργασία που η Έκθεση μας τεκμηριώνει επαρκώς και της ανάγκης να αποτρέψουμε τη διολίσθηση σε μία νέα υποτίμηση της εργασίας, παραμένει στο τραπέζι για συζήτηση η πρόταση που επεξεργαστήκαμε πέρσι για μία νέα στρατηγική βιώσιμης μεγέθυνσης του ΑΕΠ, που προϋποθέτει η δημοσία αντι-υφεσιακή οικονομική και εργασιακή παρέμβαση να στραφεί προς μία κατεύθυνση όπου η οικονομική μεγέθυνση θα έχει ως κινητήρια δύναμη τις αυξήσεις των εισοδημάτων των μισθωτών, η οποία είναι γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία ως wage-led growth. Μεγέθυνση, δηλαδή, της οικονομίας ωθούμενη από τους μισθούς. Στην Έκθεση επιβεβαιώνεται ότι η πιο σημαντική με διαφορά κινητήρια δύναμη της μεγέθυνσης ΑΕΠ κατά την πενταετία 2015-2019 και κατά το 2021 ήταν η μεγέθυνση της ζήτησης που κατευθύνεται προς τα ντόπια προϊόντα, η οποία με τη σειρά της βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης από τη βελτίωση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, των εισοδημάτων, δηλαδή, των εργαζομένων.
Αυτή είναι μία στρατηγική που δεν αφορά μόνο τη βιώσιμη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, αλλά έχει και ένα κοινωνικά δίκαιο χαρακτήρα. Η προηγούμενη οικονομική κρίση και η εφαρμογής του μνημονιακού προγράμματος οδήγησαν σε δραματική αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος της εργασίας, ενώ προδιαγράφεται μία πρόσθετη αναδιανομή σε βάρος της εργασίας ως αποτέλεσμα της κρίσης του 2020. Αποτελεί, λοιπόν, ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης η αποκατάσταση αυτής της αναδιανομής εισοδήματος σε βάρος του κόσμου της εργασίας.

• Για να διαβάσετε την Έκθεση για την Οικονομία και Απασχόληση του 2021, παρακαλώ πατήστε εδώ.
• Για να διαβάσετε τα βασικά συμπεράσματα της Έκθεσης για την Οικονομία και Απασχόληση 2021, παρακαλώ πατήστε εδώ.
• Για να διαβάσετε το καλωσόρισμα του Παύλου καλοσυνάτου, Γενικού Διευθυντή του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, παρακαλώ πατήστε εδώ.
• Για να διαβάσετε την ομιλία της Σωτηρούλας Χαραλάμπους, ΓΓ της ΠΕΟ και Προέδρου του Δ.Σ. του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, παρακαλώ πατήστε εδώ.
• Για να δείτε την παρουσίαση του Ηλία Ιωακείμογλου, Επιστημονικού Υπεύθυνου της Έκθεσης για την Οικονομία και Απασχόληση 2021, παρακαλώ πατήστε εδώ.