Τεκμηρίωση των πολλαπλών διακρίσεων και οι συνέπειες τους στην καθημερινή ζωή

Τεκμηρίωση των πολλαπλών διακρίσεων και οι συνέπειες τους στην καθημερινή ζωή

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) σε συνεργασία με την Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) στα πλαίσια του κοινού προγράμματος των διοργανωτών ‘Δράση Ενάντια στις Διακρίσεις: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Δραστηριότητες Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης του Κοινού’, έχει δημοσίευση την ερευνά «Τεκμηρίωση των πολλαπλών διακρίσεων και οι συνέπειες τους στην καθημερινή ζωή».
Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROGRESS – το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και Αλληλεγγύη.
Για να κατεβάσετε την έρευνα, παρακαλώ πατήστε εδώ.