Σύγχρονα στοιχεία Δια Βίου Προσανατολισμού & Απασχολησιμότητας – αναδυόμενες δεξιότητες για τους επαγγελματίες του επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο «Σύγχρονα στοιχεία Δια Βίου Προσανατολισμού & Απασχολησιμότητας – αναδυόμενες δεξιότητες για τους επαγγελματίες του επαγγελματικού προσανατολισμού»

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ στα πλαίσια του προγράμματος ‘Ανάπτυξη πρωτότυπου συστήματος κατάρτισης συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού (INNO-CAREER)’ δημιούργησε το εγχειρίδιο «Σύγχρονα στοιχεία Δια Βίου Προσανατολισμού & Απασχολησιμότητας – αναδυόμενες δεξιότητες για τους επαγγελματίες του επαγγελματικού προσανατολισμού».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Πρόγραμμα Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation) και από εθνικούς πόρους κατά 25%.
Για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο, παρακαλώ πατήστε εδώ.