Πρόγραμμα Erasmus+ «Εκπαιδεύοντας τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Εθνοτική Ποικιλομορφία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Η σύμπραξη MigrAID είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή κατάληξη της πρότασης που κατατέθηκε για χρηματοδότηση στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Δια Βίου Μάθησης της Κύπρου του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Εκπαιδεύοντας τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Εθνοτική Ποικιλομορφία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» . Η σύμπραξη αποτελεί μια συνέργεια συνεργασίας οκτώ διακεκριμένων οργανισμών από πέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Δανία. Ο συντονιστικός φορέας του προγράμματος είναι το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) και οι συμμετέχοντες οργανισμοί ως ακολούθως: (1) Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), Κύπρος, (2) Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Εργατών (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Ελλάδα, (3) Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), Ελλάδα, (4) Universita Delgi Studi di Milano (UMIL), Ιταλία, (5) Enaip Veneto Impresa Sociale (ENAIP Veneto I.S.), Ιταλία, (6) Iriv Conseil, Γαλλία and (7) Videnscenter for Integration, Δανία.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει για τριάντα-τέσσερις (34) μήνες και τρέχει από την 1η Οκτωβρίου 2016 με προϋπολογισμό 361,480.00 ευρώ, το οποίο διανέμεται ανάλογα σε όλους τους εταίρους. Θεματικά και όπως ο τίτλος εισηγείται, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ένταξη των μεταναστών στο τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την εθνοτική ποικιλομορφία μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής εκπαιδευτικών τομεακών προγραμμάτων που απευθύνονται τόσο στις κοινότητες των μεταναστών σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη, επαγγελματικά συνδικαλιστικά στελέχη και εργοδότες. Το πρόγραμμα, επίσης, εφαρμόζει δύο καινοτόμες και αλληλένδετες ερευνητικές μελέτες στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ένα διεθνές συνέδριο και άλλες δραστηριότητες.

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.