Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ αντρών και γυναικών στα ξενοδοχεία της Κύπρου

Προσδιοριστικοί Παράγοντες
του Χάσματος Αμοιβών
μεταξύ αντρών και γυναικών
στα ξενοδοχεία της Κύπρου

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS «Γεφυρώνοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Αντρών και Γυναικών, Διακρατική Συνεργασία: Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία», δημοσιεύει τα ευρήματα της ερευνάς ‘Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ αντρών και γυναικών στα ξενοδοχεία της Κύπρου’.

Το έργο υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) σε συνεργασία με τη Γενική Συνομοσπονδία Πορτογάλων Εργαζομένων CGTP-IN (Πορτογαλία), το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) και το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ (Ελλάδα) ενώ σε εθνικό επίπεδο συμμετέχουν η ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ και η Επιτροπή Ισότητας στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Αποκατάσταση.

Για να κατεβάσετε την έρευνα, παρακαλώ πατήστε εδώ.