Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε αιτητές διεθνούς προστασίας και δικαιούχους διεθνούς προστασίας

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), σε συνεργασία με το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΕΓ-ΠΚ), παρέχουν προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε Αιτητές διεθνούς προστασίας και Δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Τα προγράμματα προσφέρονται δωρεάν σε πέντε επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο), κατά κύριο λόγο σε αστικά και ημιαστικά κέντρα. Η υλοποίηση των μαθημάτων έχει αναληφθεί από προσοντούχο εκπαιδευτικό προσωπικό, πεπειραμένο και καταρτισμένο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος στηρίζεται σε πολυεπίπεδα εντατικά και ταχύρρυθμα μαθήματα, για τα οποία χρησιμοποιούνται ευέλικτα και δοκιμασμένα αναλυτικά προγράμματα. Με την προτεινόμενη δράση επιδιώκεται η παροχή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε συνολικά 210 άτομα. Στόχος της δράσης είναι η εκμάθηση βασικών γνώσεων της ελληνικής γλώσσας και η διευκόλυνση της ένταξης των δικαιούχων στην κυπριακή κοινωνία, της πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας και στα δικαιώματα που τους παρέχονται από τη νομοθεσία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 90% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και κατά 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το έργο θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.