Παρουσίαση της «Έκθεσης για την Οικονομία και την Απασχόληση 2019»

Παρουσιάστηκε στις 29 Ιανουαρίου 2020, η Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2019 του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ στην παρουσία των στελεχών της ΠΕΟ, εκπροσώπων οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, κομμάτων, δημόσιων υπηρεσιών, ερευνητών και πολλών άλλων κοινωνικών και πολιτικών οργανώσεων.

Η Έκθεση του 2019, πέραν από τους σχετικούς με το ΑΕΠ, την απασχόληση και την ανεργία, την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις, εξετάζει τη διανομή του εισοδήματος μετά από πέντε χρόνια συνεχούς ανάπτυξης και κατά πόσο αποκαθίσταται το προ της κρίσης ισοζύγιο διανομής. Η έκθεση εξετάζει επίσης τις εισοδηματικές ανισότητες, τη φτώχεια και την υλική στέρηση και άλλα σημαντικά για την προοπτική ανάπτυξης μακροοικονομικά μεγέθη.

Το άνοιγμα της εκδήλωσης παρουσίασης της «Έκθεσης για την Οικονομία και Απασχόληση 2019» έγινε από  τον Πάμπη Κυρίτση, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΝΕΚ και Γ.Γ. της ΠΕΟ, ενώ τα βασικά συμπεράσματα της Έκθεσης παρουσίασε ο Ηλίας Ιωακείμογλου, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ.

Για  να διαβάσετε το καλωσόρισμα από το Γενικό Διευθυντή του ΙΝΕΚ ΠΕΟ Παύλο Καλοσυνάτο, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε το άνοιγμα από το Γ.Γ της ΠΕΟ και Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ Πάμπη Κυρίτση, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την Έκθεση για την Οικονομία και Απασχόληση του 2019, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε τα βασικά ευρήματα της Έκθεσης, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες: 22877673