Παρουσίαση της «Έκθεσης για την Οικονομία και την Απασχόληση 2011»

Η Έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου αποτελεί μία επισκόπηση της κυπριακής οικονομίας. Καταγράφει και αναλύει τις επιδόσεις και την πορεία της οικονομίας ως προς τους κυριότερους δείκτες της και διαγράφει τις προοπτικές ανάπτυξης της. Η διαφορετικότητα αυτής της οικονομικής επισκόπησης και ανάλυσης συνίσταται στο γεγονός ότι δίνει έμφαση σε οικονομικές παραμέτρους που είναι διαφωτιστικοί για την κατάσταση των εργαζομένων, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και πρόοδο, ενώ προβαίνει και σε εισηγήσεις για την βελτίωση τους.

Η Έκθεση του 2011, πέραν των σχετικών με το ΑΕΠ, τους μισθούς, την απασχόληση, την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και άλλων μακροοικονομικών δεικτών της οικονομίας, αφιερώνει ξεχωριστό κεφάλαιο στα δημόσια ελλείμματα και στην παγκόσμια οικονομική κρίση, γεγονός που την καθιστά ιδιαιτέρως επίκαιρη.

Το άνοιγμα της εκδήλωσης παρουσίασης της «Έκθεσης για την Οικονομία και Απασχόληση 20011» έκανε ο Πάμπης Κυρίτσης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΝΕΚ και Γ.Γ. της ΠΕΟ, ενώ χαιρετισμό απεύθυνε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Την Έκθεση παρουσίασαν οι Ηλίας Ιωακείμογλου, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΝΕΚ και Σταύρος Τομπάζος, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Για να διαβάσετε την Έκθεση, παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου, παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε το άνοιγμα του Πάμπη Κυρίτση, παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε τον χαιρετισμό της κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, παρακαλώ πατήστε εδώ