Μια Κοινωνιολογική Προσέγγιση των Διακρίσεων στη Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία και Οικιακή Εργασία

Μια Κοινωνιολογική Προσέγγιση των Διακρίσεων
στη Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία
και Οικιακή Εργασία

Σας παρουσιάζουμε τα ευρήματα της έρευνας με τίτλο «Μια Κοινωνιολογική Προσέγγιση των Διακρίσεων στη Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία και Οικιακή Εργασία». Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη με τίτλο ‘Διακρίσεις, Μετανάστευση και Εργασία’.

Για να κατεβάσετε την έρευνα, παρακαλώ πατήστε εδώ.