ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΑΙΤΗΤΕΣ ΑΣΥΛΟΥ


ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010


Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), σε συνεργασία με το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΕΓ-ΠΚ), συνεχίζουν το πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, που απευθύνεται σε ενήλικες Αιτητές Ασύλου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και κατά 25% από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Ιανουαριο 2012 μέχρι τον Ιουνίο 2012.


Ο σχεδιασμός του προγράμματος στηρίζεται σε πολυεπίπεδα εντατικά και ταχύρρυθμα μαθήματα, για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ευέλικτα και δοκιμασμένα αναλυτικά προγράμματα.Με την προτείνόμενη δράση επιδιώκεται η παροχή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε συνολικά 250 άτομα. Σε 100 από αυτούς θα προσφερθούν μαθήματα με στόχο την επιτυχία στην εξέταση του ΣΕΓ-ΠΚ για την απόκτηση του πρώτου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (α’ επιπέδου).


Τα προγράμματα θα προσφέρονται δωρεάν σε πέντε επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερες περιοχές Αμμοχώστου), κατά κύριο λόγο σε αστικά κέντρα, με τη δυνατότητα επέκτασης των μαθημάτων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, εφόσον συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων στα μαθήματα. Η υλοποίηση των μαθημάτων έχει αναληφθεί από προσοντούχο εκπαιδευτικό προσωπικό, πεπειραμένο και καταρτισμένο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση από την προηγούμενη φάση του προγράμματος.


Στόχος της δράσης είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες αιτητές ασύλου προκειμένου να ασκούν αποτελεσματικότερα τα δικαιώματά τους.