Εθνική Διάσκεψη

Ενσωμάτωση της Διάστασης της Μη-Διάκρισης
και Διαχείριση της Διαφορετικότητας:
Από τη Θεωρία στην Πράξη

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) σε συνεργασία με την Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διοργάνωση μιας Εθνικής Διάσκεψης με τίτλο ‘Ενσωμάτωση της Διάστασης της Μη-Διάκρισης και Διαχείριση της Διαφορετικότητας: Από τη Θεωρία στην Πράξη’. Η Διάσκεψη οργανώνεται στα πλαίσια του κοινού προγράμματος των διοργανωτών ‘Δράση Ενάντια στις Διακρίσεις: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Δραστηριότητες Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης του Κοινού’, το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROGRESS – το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και Αλληλεγγύη.

Η Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 στη Δημοσιογραφική Εστία μεταξύ των ωρών 9:30 πμ – 3:45 μμ.

Για να περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εθνική Διάσκεψη, παρακαλώ πατήστε εδώ.