ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), η ΠΕΟ και η ΕΔΟΝ διοργανώνουν διαπολιτισμική κατασκήνωση παιδιών και νέων. Το έργο υλοποιείται από τις 23 Ιουνίου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010.

Η κατασκήνωση επιδιώκει την αλληλογνωριμία και αλληλοκατανόηση παιδιών Υπηκόων Τρίτων Xωρών και παιδιών Κυπρίων και στοχεύει στην ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ τους.

Η συμμετοχή στην κατασκήνωση είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά, ηλικίας 10-15 ετών.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία.