ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Παρουσίαση της «Έκθεσης για την Οικονομία και την Απασχόληση 2019»

Παρουσιάστηκε στις 29 Ιανουαρίου 2020, η Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2019 του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ στην παρουσία των στελεχών της...