4η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ E-Mentoring

 

4η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ E-Mentoring

Την Παρασκευή 13 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό η 4η διακρατική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος E-mentoring, η οποία φιλοξενήθηκε στα γραφεία του εταίρου του προγράμματος RESET. Ο απώτερος σκοπός της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των εταίρων για την πλήρη εφαρμογή των δραστηριοτήτων του Έργου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε αξιολόγηση της εξέλιξης και εφαρμογής των προγραμματισμένων δράσεων του προγράμματος αλλά και ο σχεδιασμός εφαρμογής της τελικής φάσης του Έργου, το οποίο ολοκληρώνεται το Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της κοινοπραξίας, ένας μεγάλος όγκος των προγραμματισμένων δράσεων έχουν ολοκληρωθεί συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης του Προγράμματος Εκπαίδευσης, της Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων, της Θεωρητικής και Εκπαιδευτικής Βάσης, του Περιεχομένου Κατάρτισης και των Πρακτικών Ασκήσεων. Στην παρούσα φάση, βρίσκεται σε εξέλιξη η μετάφραση του υλικού αυτού στις εθνικές γλώσσες του προγράμματος – Ελληνική Ισπανική, Πορτογαλική και Νορβηγική γλώσσα. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης, η οποία θα φιλοξενήσει όλο το παραγόμενο υλικό.  Επίσης, έχει εκπονηθεί το πρόγραμμα για την πιλοτική εφαρμογή κατάρτισης των e-καθοδηγητών.

Αναμένεται ότι μέχρι το τέλος Μαΐου 2023, θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εν εξελίξεις δράσεις και θα αρχίσει η εφαρμογή των εθνικών πιλοτικών προγραμμάτων κατάρτισης με καθοδηγητές νέων, οι οποίοι εν συνεχεία θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα με νέες και νέους που βρίσκονται στην ανεργία. Επιπρόσθετα, οι εθνικές ομάδες θα εφαρμόσουν στις χώρες τους σχετικά σεμινάρια με τους κοινωνικούς εταίρους του τομέα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με τα αποτελέσματα του Έργου, προκειμένου να επιτύχουν ένα επιπλέον πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.