Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2019

Πρόσκληση για την παρουσίαση της
«Έκθεσης για την Οικονομία και την Απασχόληση 2019»
Παρασκευή, 10 Ιανουάριου 2020, Ώρα έναρξης: 10.00 πμ.
Αίθουσα ΕΤΚΑ/ΠΕΟ (Σιμωνίδου 14, 3ος όροφος)

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) και το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση παρουσίασης της «Έκθεσης για την Οικονομία και την Απασχόληση 2019».

Η Έκθεση του 2019, πέραν από τους σχετικούς με το ΑΕΠ, την απασχόληση και την ανεργία, την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις, εξετάζει τη διανομή του εισοδήματος μετά από πέντε χρόνια συνεχούς ανάπτυξης και κατά πόσο αποκαθίσταται το προ της κρίσης ισοζύγιο διανομής. Η έκθεση εξετάζει επίσης τις εισοδηματικές ανισότητες, τη φτώχεια και την υλική στέρηση και άλλα σημαντικά για την προοπτική ανάπτυξης μακροοικονομικά μεγέθη.

Το άνοιγμα της εκδήλωσης παρουσίασης της «Έκθεσης για την Οικονομία και Απασχόληση 2019» θα κάνει ο Πάμπης Κυρίτσης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΝΕΚ και Γ.Γ. της ΠΕΟ, ενώ την Έκθεση θα παρουσιάσει ο Ηλίας Ιωακείμογλου, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΝΕΚ. Θα ακολουθήσει συζήτηση. Η εκδήλωση αναμένεται να διαρκέσει 90 λεπτά.