Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2014

Πρόσκληση για την παρουσίαση της
«Έκθεσης για την Οικονομία και την Απασχόληση 2014»
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014, Ώρα έναρξης: 10.00 πμ.
Αίθουσα ΕΤΚΑ/ΠΕΟ (Σιμωνίδου 14, 3ος όροφος)

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) και το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση παρουσίασης της ετήσιας «Έκθεσης για την Οικονομία και την Απασχόληση 2014».

Η Έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου αποτελεί μία επίκαιρη επισκόπηση της κυπριακής οικονομίας. Καταγράφει και αναλύει τις επιδόσεις και την πορεία της οικονομίας ως προς τους κυριότερους δείκτες της και διαγράφει τις προοπτικές ανάπτυξης της. Η διαφορετικότητα αυτής της οικονομικής επισκόπησης και ανάλυσης συνίσταται στο γεγονός ότι δίνει έμφαση σε οικονομικές παραμέτρους που είναι διαφωτιστικοί για την κατάσταση των εργαζομένων, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και πρόοδο, ενώ προβαίνει και σε εισηγήσεις για την βελτίωση τους.

Η Έκθεση του 2014, πέραν των σχετικών με το ΑΕΠ, τους μισθούς, την απασχόληση, την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και άλλων μακροοικονομικών δεικτών της οικονομίας, εξετάζει το πρόγραμμα προσαρμογής, τις επιπτώσεις του στην κυπριακή οικονομία και τη σημασία του για τα μακροοικονομικά μεγέθη, με ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά εργασίας. Η έκθεση εξετάζει επίσης τα δημόσια οικονομικά, το δημόσιο χρέος, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και την εσωτερική και εξωτερική ισορροπία της κυπριακής οικονομίας.

Το άνοιγμα της εκδήλωσης παρουσίασης της «Έκθεσης για την Οικονομία και Απασχόληση 2014» θα κάνει ο Πάμπης Κυρίτσης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΝΕΚ και Γ.Γ. της ΠΕΟ, ενώ την Έκθεση θα παρουσιάσει o Ηλίας Ιωακείμογλου, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΝΕΚ. Θα ακολουθήσει συζήτηση. Η εκδήλωση αναμένεται να διαρκέσει 90 λεπτά.

Π.Α.: 22877673, 22866400