ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ

EMCC

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Αλλαγών (EMCC) είναι μια πηγή πληροφοριών που δημιουργήθηκε για να προάγει την κατανόηση των αλλαγών στον κόσμο της εργασίας, της απασχόλησης και της αναδιάρθρωσης. Το έργο του υποστηρίζεται από ένα δίκτυο ανταποκριτών του Eurofound σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία. Το EMCC επικεντρώνεται σε δύο κύριους θεματικούς τομείς: Απασχόληση και Αγορά Εργασίας Πρόβλεψη και διαχείριση των επιπτώσεων των αλλαγών.

 

EurLIFE

Μέσω του παρατηρητηρίου EurLIFE γίνονται προσβάσιμα τα αποτελέσματα των αναλύσεων των ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων στους τομείς της ποιότητας ζωής και των δημόσιων υπηρεσιών . Το έργο του υποστηρίζεται από ένα δίκτυο ανταποκριτών του Eurofound σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία.

Το EurLIFE επικεντρώνεται στους ακόλουθους κύριους θεματικούς τομείς:
– Συνθήκες διαβίωσης και ποιότητα ζωής
– Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και συγκλίσεων
– Δημόσιες υπηρεσίες

 

EuroWORK

Tο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Εργασιακή Ζωή (EuroWORK) προέκυψε από την ένωση των καθιερωμένων παρατηρητήριων του Eurofound για τις εργασιακές σχέσεις (EIRO) και τις συνθήκες εργασίας (EWCO) το 2014. Το EurWORK συγκεντρώνει όλες της πηγές του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας και τη βιώσιμη εργασία, καθώς και για τις εργασιακές σχέσεις και τον κοινωνικό διάλογο. Υποστηρίζεται από ένα δίκτυο ανταποκριτών του Eurofound σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία.

Το Eurofound διεξάγει δύο τακτικές έρευνες για θέματα εργασιακής ζωής: την Ευρωπαϊκή Έρευνα Συνθηκών Εργασίας (EWCS) και την Ευρωπαϊκή Έρευνα Εταιρειών (ECS).

Το EurWORK επικεντρώνεται σε δύο κύριους θεματικούς τομείς:
– Συνθήκες εργασίας και βιώσιμη εργασία
– Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος