ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΝΕΚ-ΠΕΟ

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΝΕΚ-ΠΕΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRESS
«ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ»

 

Το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ έχει δημιουργήσει μια νέα ιστοσελίδα για τις ανάγκες του πιο πάνω προγράμματος. Στην Ιστοσελίδα θα βρείτε σχετική πληροφόρηση για το Έργο: περιγραφή και ταυτότητα του προγράμματος, τα μέλη της Κοινοπραξίας, τις δράσεις που αναπτύσσονται στη διάρκειά του, τα παραδοτέα του Έργου και τα νέα για τις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνονται. Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα πατήστε εδώ.