ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΝΕΚ-ΠΕΟ

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΝΕΚ-ΠΕΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΣΕ ΚΥΠΡΟ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Νέα ιστοσελίδα έχει δημιουργήσει το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ για τις ανάγκες του προγράμματος Bridging the Gender Pay Gap. Transnational Cooperation: Cyprus, Greece, Portugal. Μέσα από ένα πλούσιο οπτικο-ακουστικό υλικό, η ιστοσελίδα έχει σκοπό την επικοινωνία και την ενημέρωση του κοινού γύρω από την ερευνητική δραστηριότητα, τις εκδηλώσεις και άλλα δρώμενα που θα πραγματοποιηθούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα πατήστε εδώ.