Νέα Δημοσίευση Eurofound – Χαρτογραφώντας τις ποικίλες εργασιακές σχέσεις: Το εφαρμοσμένο αναλυτικό πλαίσιο του Eurofound

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση «Χαρτογραφώντας τις ποικίλες εργασιακές σχέσεις: Το εφαρμοσμένο αναλυτικό πλαίσιο του Eurofound».
Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και εάν επιθυμείτε μπορείτε να κατεβάσετε τη μελέτη στα αγγλικά.


Για να κατεβάσετε την μελέτη παρακαλώ πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ είναι ο ανταποκριτής της Eurofound στην Κύπρο για τα παρατηρητήρια EurWork and ERM.