Νέα δημοσίευση Eurofound – Το κόστος της ακατάλληλής στέγασης στην Ευρώπη ανέρχεται στα €194 δισεκατομμύρια ετησίως

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει αναρτήσει στις ιστοσελίδες του μία καινούρια δημοσίευση σχετικά με το κόστος της ακατάλληλής στέγασης στην Ευρώπη που ανέρχεται στα €194 δισεκατομμύρια ετησίως.

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και εάν επιθυμείτε κατέβασε τη μελέτη στα αγγλικά παρακαλώ πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ είναι ο ανταποκριτής της Eurofound στην Κύπρο για τα παρατηρητήρια EurWork και ERM.