Νέα δημοσίευση Eurofound – Πτυχές των Μισθολογικών Ανισοτήτων και Απασχόλησης στην Ευρώπη πριν και μετά την Μεγάλη Ύφεση

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) έχουν δημοσιεύσει από κοινού την έκθεση με τίτλο «Πτυχές των Μισθολογικών Ανισοτήτων και Απασχόλησης στην Ευρώπη πριν και μετά την Μεγάλη Ύφεση».

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και εάν επιθυμείτε να κατέβασε τη μελέτη στα αγγλικά παρακαλώ πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ είναι ο ανταποκριτής της Eurofound στην Κύπρο για τα παρατηρητήρια EurWork και ERM.