Νέα δημοσίευση Eurofound – Προσεγγίσεις για την ένταξη των προσφύγων και των αιτητών ασύλου στην αγορά εργασίας

Σας πληροφορούμε ότι το  ​Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)  έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για τις «Προσεγγίσεις για την ένταξη των προσφύγων και των αιτητών ασύλου στην αγορά εργασίας ».

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και εάν επιθυμείτε  να κατέβασε τη μελέτη στα αγγλικά παρακαλώ πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ είναι ο ανταποκριτής της Eurofound στην Κύπρο για τα παρατηρητήρια EurWork και ERM.