Νέα δημοσίευση Eurofound – Προς μια Ηλικιακά Φιλόξενη Ευρώπη: Μία Προοπτική Εργασίας καθ’ όλη τη Διάρκεια του Βίου και της Γήρανσης από τους Κοινοτικούς Οργανισμούς

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για την «Προς μια Ηλικιακά Φιλόξενη Ευρώπη: Μία Προοπτική Εργασίας καθ’ όλη τη Διάρκεια του Βίου και της Γήρανσης από τους Κοινοτικούς Οργανισμούς».
Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και εάν επιθυμείτε μπορείτε να κατεβάσετε τη μελέτη στα αγγλικά.


Για να κατεβάσετε την μελέτη παρακαλώ πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ είναι ο ανταποκριτής της Eurofound στην Κύπρο για τα παρατηρητήρια EurWork και ERM.