Νέα Δημοσίευση Eurofound – Οίκοι Ευγηρίας για τους Ευρωπαίους. Δημόσιοι, κερδοσκοπικοί και μη-κερδοσκοπικοί Παροχής Υπηρεσιών

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση «Οίκοι Ευγηρίας για τους Ευρωπαίους. Δημόσιοι, κερδοσκοπικοί και μη-κερδοσκοπικοί Παροχής Υπηρεσιών».


Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και εάν επιθυμείτε μπορείτε να κατεβάσετε τη μελέτη στα αγγλικά.


Για να κατεβάσετε την μελέτη παρακαλώ πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ είναι ο ανταποκριτής της Eurofound στην Κύπρο για τα παρατηρητήρια EurWork and ERM.