Νέα Δημοσίευση Eurofound – Μισθολογική διαφάνεια στην Ευρώπη: Πρώτες εμπειρίες των εκθέσεων ελέγχων σε σχέση με το φύλο σε τέσσερα Κράτη Μέλη

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για την «Μισθολογική διαφάνεια στην Ευρώπη: Πρώτες εμπειρίες των εκθέσεων ελέγχων σε σχέση με το φύλο σε τέσσερα Κράτη Μέλη».


Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και εάν επιθυμείτε μπορείτε να κατεβάσετε τη μελέτη στα αγγλικά.


Για να κατεβάσετε την μελέτη παρακαλώ πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ είναι ο ανταποκριτής της Eurofound στην Κύπρο για τα παρατηρητήρια EurWork and ERM.