Νέα δημοσίευση Eurofound – Μεταβαλλόμενοι Χώροι Εργασίας: Μεσοπρόθεσμες Αξιολογήσεις Καριέρας και Εσωτερική Κινητικότητα

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για «Μεταβαλλόμενοι Χώροι Εργασίας: Μεσοπρόθεσμες Αξιολογήσεις Καριέρας και Εσωτερική Κινητικότητα».

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και εάν επιθυμείτε κατέβασε τη μελέτη στα αγγλικά παρακαλώ πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ είναι ο ανταποκριτής της Eurofound στην Κύπρο για τα παρατηρητήρια EurWork και ERM.