Νέα δημοσίευση Eurofound – Εργασιακή Αλλαγή και Μισθολογική Ανισότητα: Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης Δουλειών 2017


Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) έχει πρόσφατα αναρτήσει στις ιστοσελίδες του την έκθεση για την «Εργασιακή Αλλαγή και Μισθολογική Ανισότητα: Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης Δουλειών 2017».


Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και εάν επιθυμείτε μπορείτε να κατεβάσετε τη μελέτη στα αγγλικά.
Για να κατεβάσετε την μελέτη παρακαλώ πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ είναι ο ανταποκριτής της Eurofound στην Κύπρο για τα παρατηρητήρια EurWork και ERM.