Νέα δημοσίευση Eurofound – Εργασία Ανεξαρτήτου Τόπου και Χρόνου: Οι Επιπτώσεις στον Κόσμο της Εργασίας

Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) έχουν δημοσιεύσει από κοινού την έκθεση με τίτλο «Εργασία Ανεξαρτήτου Τόπου και Χρόνου: Οι Επιπτώσεις στον Κόσμο της Εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και εάν επιθυμείτε κατέβασε τη μελέτη στα αγγλικά παρακαλώ πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ είναι ο ανταποκριτής της Eurofound στην Κύπρο για τα παρατηρητήρια EurWork και ERM.