Εφαρμογή Πιλοτικής Φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ E-Mentoring

Εφαρμογή Πιλοτικής Φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ EMentoring

Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πιλοτική κατάρτιση του προγράμματος e-mentoring από τους εθνικούς συντονιστές του προγράμματος ΙΝΕΚ-ΠΕΟ και RESET. Στην κατάρτιση συμμετείχαν επτά επαγγελματίες καθοδήγησης και μέντορες νέων από έξι διαφορετικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα θέματα των νέων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να καταρτιστούν στις βασικές αρχές του e-mentoring, τα εργαλεία e-mentoring, την επικοινωνία μεταξύ μεντόρων και νέων, την προσέγγιση e-mentoring σε νέους ανέργους και τους κινδύνους και τα κίνητρα που απαιτούνται στη διαδικασία του e-mentoring. Έγινε επίσης παρουσίαση των υπόλοιπων εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στη διάρκεια του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των Πρακτικών Ασκήσεων, της Θεωρητικής και Παιδαγωγικής Βάσης, την Τράπεζα Πηγών και την Ψηφιακή Πλατφόρμα, στην οποία οι εκπαιδευόμενοι έλαβαν οδηγίες χρήσης, άνοιξαν λογαριασμούς και πλοηγήθηκαν σε όλο εκπαιδευτικό υλικό που φιλοξενείται στην πλατφόρμα και εκπονήθηκε από την κοινοπραξία. Στην συνέχεια της πιλοτικής εφαρμογής, ενεργοποιήθηκαν 35 νέοι και νέους όπου συμμετείχαν σε μια σειρά από τις πρακτικές ασκήσεις που αναπτύχθηκαν με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην προσπάθεια εξευρέσεως εργασίας.

Η ανάδραση και οι αξιολογήσεις που λάβαμε και από τις δύο ομάδες  – μέντορες νέων και νέοι – όσον αφορά τη διοργάνωση των πιλοτικών δράσεων που εφαρμόσαμε, το εκπαιδευτικό υλικό, την πλοήγηση στην ψηφιακή πλατφόρμα, την τράπεζα πηγών και τις πρακτικές ασκήσεις ήταν άκρως ενθαρρυντικές.