Εργαστήρι «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και κοινωνική πολιτική»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εργαστήρι
«Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και κοινωνική πολιτική»

Η υπουργός εργασίας ανακοίνωσε τον περασμένο Ιούλιο 2013 την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη συνολική μεταρρύθμιση της πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμματικών δεσμεύσεων των Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και ως υλοποίηση μνημονιακής υποχρέωσης. Η συνολική μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί μέσα από τη θεσμοθέτηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Στη συνέχεια κυκλοφόρησε ένα σημείωμα του ΥΕΚΑ με ημερομηνία 29 Ιουλίου 2013 που περιγράφει σε πολύ γενικές γραμμές τη φιλοσοφία που θα διέπει αυτή τη συνολική μεταρρύθμιση και αναφέρει ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου συστήματος την 1ην Ιουλίου 2014.
Επειδή η θεσμοθέτηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος εξαγγέλλεται ως βασικός πυλώνας μίας συνολικής μεταρρύθμισης της πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας, προκύπτουν ανησυχητικά ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο, αντικείμενο και στόχευση της κοινωνικής πολιτικής γενικότερα. Τα ερωτήματα γίνονται πιο ανησυχητικά όταν η συνολική μεταρρύθμιση εξαγγέλλεται ως μνημονιακή υποχρέωση.
Η ΠΕΟ, σε μία προσπάθεια να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός δομημένου και ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου με θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς, διοργανώνει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) εργαστήρι με τίτλο «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και κοινωνική πολιτική», στο οποία σας προσκαλούμε να συμμετέχετε.
Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2014 στην αίθουσα ΕΤΚΑ –ΠΕΟ (Σιμωνίδου 14, 3ος όροφος). Αρχίζει στις 9.15 πμ και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 1.00 μμ.

Για το πρόγραμμα το εργαστηρίου, παρακαλώ πατήστε εδώ
ΠΑ: 22866400, 22877673