Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2012

Εκδήλωση παρουσίασης της
«Έκθεσης για την Οικονομία και την Απασχόληση 2012»
Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012, Ώρα έναρξης: 2.30 μμ.
Αίθουσα ΕΤΚΑ/ΠΕΟ (Σιμωνίδου 14, 3ος όροφος)

Η Έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου αποτελεί μία επισκόπηση της κυπριακής οικονομίας. Καταγράφει και αναλύει τις επιδόσεις και την πορεία της οικονομίας ως προς τους κυριότερους δείκτες της και διαγράφει τις προοπτικές ανάπτυξης της. Η διαφορετικότητα αυτής της οικονομικής επισκόπησης και ανάλυσης συνίσταται στο γεγονός ότι δίνει έμφαση σε οικονομικές παραμέτρους που είναι διαφωτιστικοί για την κατάσταση των εργαζομένων, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και πρόοδο, ενώ προβαίνει και σε εισηγήσεις για την βελτίωση τους.

Η Έκθεση του 2012, πέραν των σχετικών με το ΑΕΠ, τους μισθούς, την απασχόληση, την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και άλλων μακροοικονομικών δεικτών της οικονομίας, αφιερώνει ξεχωριστά κεφάλαια στα δημόσια οικονομικά και δημόσιο χρέος, στην κρίση του τραπεζικού τομέας της Κύπρου και στην παγκόσμια οικονομική κρίση, γεγονός που την καθιστά ιδιαιτέρως επίκαιρη.

Το άνοιγμα της εκδήλωσης παρουσίασης της «Έκθεσης για την Οικονομία και Απασχόληση 20012» θα κάνει ο Πάμπης Κυρίτσης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΝΕΚ και Γ.Γ. της ΠΕΟ, ενώ την Έκθεση θα παρουσιάσει ο  Ηλίας Ιωακείμογλου, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΝΕΚ και ο Σταύρος Τομπάζος, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.