«Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων και Καινοτόμων Λύσεων για Στήριξη της e-καθοδήγησης για Ανέργους Νέους» Erasmus+ E-Mentoring

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) και ο οργανισμός ‘Έρευνα και Εκπαίδευση για την Κοινωνική Ενσωμάτωση και Κοινωνικό Μετασχηματισμό’ 

(RESET), ως οι  εθνικοί συντονιστές του ευρωπαϊκού προγράμματος e-Mentoring στην Κύπρο  – βρίσκονται στην πιλοτική φάση του Έργου και απευθύνουν πρόσκληση συμμετοχής σε επαγγελματίες 

επαγγελματικής καθοδήγησης και καθοδηγητές (mentors) νέων και στις οργανώσεις

που ασχολούνται με θέματα νέων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την κοινοπραξία του Έργου, θα διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου 2023 διαδικτυακά μεταξύ των ωρών 10:00 πμ – 12:30 μμ, και θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν: Κύπρο, Νορβηγία, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία.

Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιότητες των επαγγελματιών κατάρτισης και καθοδηγητών (mentors) εξοπλίζοντας τους με καινοτόμες λύσεις για στήριξη της e-καθοδήγησης προς νέους ανέργους.

Οι ενότητες του προγράμματος που αναπτύχθηκαν και στις οποίες θα γίνει η πιλοτική κατάρτιση είναι οι ακόλουθες: (1): Η βάση E-Mentoring, (2): Εργαλεία E-Mentoring, (3): Επικοινωνία μεταξύ Καθοδηγητή/ριας και Καθοδηγούμενου/νης, (4):  E-Mentoring Άνεργων Νέων, και (5): Κίνητρα στο Ψηφιακό Περιβάλλον. Ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν τα υπόλοιπα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από την κοινοπραξία του Έργου: Πρακτικές Ασκήσεις, Θεωρητική και Παιδαγωγική Βάση, Τράπεζα Πηγών και η Ψηφιακή Πλατφόρμα, στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα καταρτιστούν και θα έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό.

Για την πλήρη ανακοίνωση και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

e-mentoring Invitation, Piloting mentors.pdf