Ολοκλήρωση του Eυρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vıncı Μεταφοράς Καινοτομίας eGuıde+

 Για να δείτε το ενημερωτικό σημείωμα του προγράμματος eGuıde+ πατήστε εδώ