ΤΡΕΧΟΝΤΑ

Πρόγραμμα Erasmus‘Junior Citizens through Volunteering (JuCiVol)

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + με τίτλο Junior Citizens through Volunteering (JuCiVol). Το Έργο αποτελεί σύμπραξη μεταξύ οργανισμών από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία και την Κύπρο και έχει διάρκεια 36 μηνών. Το JuCiVol συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Burgos στην Ισπανία. Οι αντικειμενικοί σκοποί του έργου είναι οι εξής:

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου στον πιο κάτω σύνδεσμο:

www.jucivol.eu