Παρουσίαση της Συγκριτικής Αναλυτικής Έκθεσης για τις Συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο χάσμα αμοιβών για την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία

 

Διεθνές Συνέδριο

Στο πλαίσιο του έργου, πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2016 με μεγάλη επιτυχία το διεθνές συνέδριο με θέμα το «Χάσμα αμοιβών στην ΕΕ σε περίοδο οικονομικής κρίσης».  Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου...

Read more...

Παρουσίαση της έρευνας "Το χάσμα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών στα ξενοδοχεία της Κύπρου" 

Στις 31 Μαρτίου 2016...

Read more...

Ας γεφυρώσουμε το χάσμα. Είναι ζωτικής σημασίας!

Τηλεοπτικό σποτ με θέμα τη γεφύρωση του χάσματος αμοιβών ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες. Το σποτ δημιουργήθηκε από το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ σε συνεργασία με την Synergia Media Ltd, για τις ανάγκες εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση του κοινού στο πλαίσιο του προγράμματος Γεφυρώνοντας το χάσμα αμοιβών. Διακρατική συνεργασία: Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία.

Copyright (c) Gender Pay Gap. All rights reserved.

"This website has been produced with the financial support of the PROGRESS Programme of the European Union. The contents of  this  publication are the  sole responsibility of Cyprus Labour Institute (INEK-PEO) and can in no way  be  taken   to reflect the views of the European Commission."